kontakt

mail form 

Klienci indywidualni

 

W przypadku zlecenia Kancelarii indywidualnych spraw honorarium za prowadzenie danej sprawy jest ustalane przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania występującego w sprawie problemu prawnego, wartości przedmiotu sporu i przewidywanego nakładu pracy. Cena usługi jest uzgodniona każdorazowo z klientem w zawartej z nim umowie.

 

Wynagrodzenie bazowe ustalane jest w oparciu o stawki minimalne wg. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - Dz.U. Nr 163 poz. 1348 z 2003 roku z póź. zm. Najczęściej wynagrodzenie ustalane jest jako stawka minimalna płatna przy podpisaniu pełnomocnictwa oraz określona porcentowo części wygranej sumy.

 

Klienci korporacyjni

 

Szanowni Państwo, nasza Kancelaria od wielu lat współpracuje z wieloma wiodącymi firmami z naszego regionu. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, prowadzącym działalność gospodarczą głównie z terenu gmin Krynicy-Zdroju, Muszyny, Nowego Sącza oraz gmin sąsiednich nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną Państwa firmy. Rodzaj współpracy z Państwa firmą jest ustalany indywidualnie, w oparciu o profil działalności Państwa firmy, liczbę zatrudnionych pracowników oraz specyfikę danej branży. W zależności od wybranego pakietu możliwe jest rozliczenie ryczałtowe uiszczane miesięcznie, z możliwością wyboru liczby miesięcy świadczonej pomocy prawnej w roku lub też godzinowe w oparciu o zlecone przez Państwa sprawy bieżące firmy.

 

PORADA PRAWNA

 

Cena indywidualnej porady prawnej kształtuje się na poziomie od 100 do 250 złotych netto w zależności od stopnia skomplikowania Państwa problemu prawnego.